UU

ߧ֧ߧߧ ߧԧݧڧ Tianyu Scenic Industrial Co., Ltd
֧ܧѧ ٧ڧڧ : ݧѧӧߧѧ > ߧѧܧ > ߧѧܧ
ߧѧܧ
ߧѧܧ
֧ݧ֧ߣ0471-3455815 ѧۧ䣺www.tyhj.net.cn ѧէ֧㣺ߧ֧ߧߧ ߧԧݧڧ Hohhot Ruyi Development Zone Tengfei Road ٧֧ݧ֧ߧ ѧߧӧ ߧڧާѧ֧ ٧էѧߧڧ Block F 11
ӧاڧ֧ ԧѧߧڧ٧ѧڧ֧ ߧ֧֧էӧ֧ߧߧ ԧ
 • ߧۧۧ٧ڧ ԧӧ-ڧ٧ӧէӧ֧ߧߧ ҧ֧էڧߧ֧ߧڧ ݧѧߧѧ ԧ ٧ڧߧڧ ܧѧߧڧ
 • 0474-8247785
 • 15847409000
 • ݧ֧ܧߧߧѧ ܧާާ֧ڧ ݧاҧ ܧݧѧѧڧ
 • 384009037@
 • 18647440077
 • ާݧ֧ߧߧ ڧާڧ֧ܧ էҧ֧ߧڧ է֧ ֧էڧڧ
 • 619886607@
 • 15804743311
 • ߧ֧ߧߧ ߧԧݧڧ ݧѧߧѧ ԧ ٧ڧߧڧ ѧۧ اѧߧ֧ߧ .17.
 • ߧۧ ԧڧߧڧ ҧ
 • mengshuqin888@163.com
 • 0479-7626222
 • ߧ֧ߧߧ ߧԧݧڧ, -, . اާ٧ڧߧ٧֧ҧ, , 1298
 • ݧߧ ѧۧ ݧԧڧڧܧ ݧاҧ ܧݧѧѧڧ
 • mengshuqin888@163.com
 • 0479-7626222
 • ߧ֧ߧߧ ߧԧݧڧ, -, . اާ٧ڧߧ٧֧ҧ, , 1298
 • ٧ڧߧڧ ݧԧڧڧܧ ݧاҧ ܧݧѧѧڧ
 • 0474-8245669
 • ߧ֧ߧߧ ߧԧݧڧ ݧѧߧѧ ԧ ٧ڧߧڧ ѧۧ .اѧߧ֧ߧ 17.
 • ѧߧاڧ ݧԧڧڧܧ ݧاҧ ܧݧѧѧڧ
 • ty_xuchunfu@163.com
 • 157 3470 6061
 • ѧߧاڧ ԧէ . ѧߧէѧ࣬٧էѧߧڧ ѧէ 8- ѧا 804
ӧ֧է֧ߧڧ ӧާԧѧ֧ݧߧԧ ܧߧѧܧ
 • ԧڧڧ֧ܧѧ ܧާѧߧڧ ߧ ߧ֧ߧߧ ߧԧݧڧ
 • 1053732430@
 • 15734706052
 • .ѧߧاڧ,. ѧߧէѧ࣬٧էѧߧڧ ѧէ 8- ѧا 803.
 • ԧڧڧ֧ܧѧ ܧާѧߧڧ ѧ ߧ
 • 458825238@ 
 • 0473-3893631
 • ߧ֧ߧߧ ߧԧݧڧ, ԧէܧ ܧ ѧ, ѧۧ ѧۧҧӧѧߧ,.ѧߧ էߧէ֧ԧ ٧ѧѧ ѧߧާڧ էԧ ѧߧѧߧ ҧݧѧ B , ާѧԧѧ٧ڧ A-02
 • ٧ߧ ߧ ݧԧڧڧ֧ܧѧ ܧާѧߧڧ ܧާѧߧڧ ԧѧߧڧ֧ߧߧ ӧ֧ӧ֧ߧߧ
 • 616003298@
 • 0792-8276829
 • . ѧߧ ѧۧ ֧ܧ ѧߧ٧ 1599 ܧݧԧڧ֧ܧ ާݧ֧ߧߧ ߧ ߧӧ ާѧ֧ڧѧݧ Co.,Ltd. ڧ
ߧѧܧߧѧ ڧߧާѧڧ ܧߧѧܧߧ ܧާѧߧڧ
 • ާѧߧڧ ѧ٧ӧڧڧ ֧ݧܧԧ ٧ۧӧ ߧߧ ߧ֧ߧߧ ߧԧݧڧ
 • nmyuntianhua@126.com
 • 0474-8984494
 • ߧ֧ߧߧ ߧԧݧڧ, ݧѧߧѧ, ѧۧ ٧ڧߧڧ, . ѧߧڧ, 17
 • ԧӧѧ ܧާѧߧڧ ۧѧߧߧ ߧ֧ߧߧ ߧԧݧڧ
 • wangxuan@saltlakenorth
 • 010-59624783
 • . ֧ܧڧ,ѧۧ ѧ,. ֧ӧ֧ ܧݧ ,78,ާ֧اէߧѧէߧ ѧا֧ 2-710.
 • ާѧߧڧ ڧ٧ӧէӧ ܧѧݧڧۧߧ էҧ֧ߧڧ ߧ֧ߧߧ ߧԧݧڧ
 • 0474-6586613
 • ߧ֧ߧߧ ߧԧݧڧ, ԧէܧ ܧ ݧѧߧѧ, ߧѧѧ-ڧ, ѧ ٧ߧѧۧѧԧ
ӧާ֧ߧ ڧӧ ܧ

ߧѧܧ

 • ֧ݧ֧ߣ0471-3455815
 • ѧէ֧㣺ߧ֧ߧߧ ߧԧݧڧ Hohhot Ruyi Development Zone Tengfei Road ٧֧ݧ֧ߧ ѧߧӧ ߧڧާѧ֧ ٧էѧߧڧ Block F 11
 • ѧۧ䣺www.tyhj.net.cn